*Se puede traducir el post clicando a “Traducir la web” que aparece abajo a la izquierda de esta página.

Al post d’avui us vull compartir un dels projectes que s’ha desenvolupat a l’escola el Bosc de la Pabordia (Girona), on hi vaig anar a fer una formació al febrer del 2020. El projecte es desenvolupa a la classe de la mestra Anna Sarra i els seus alumnes de P5A. A principi de curs, un dels nens porta el llibre “La història dels superherois de la sang” relacionat amb l’acte de donar sang. El conte es va compartir a la classe i automàticament es van generar preguntes, que l’Anna va anar recollint per començar a crear un mapa conceptual que seria l’inici del projecte de la classe. El mapa conceptual va donar lloc a diferents categories com: el cos humà, els animals, l’hàbitat, Catalunya i l’alimentació. A partir dels diferents eixos l’Anna i els/les alumnes van començar a fer diferents activitats basades en l’experiència, el joc, la investigació i els interessos dels nens/es, entre d’altres aspectes. Aquestes activitats els permet aprendre que els nens de 5/6 anys tenen un litre i mig de sang al cos, mentre que els adults en tenen 5 litres. A més, a partir d’una notícia de diari sobre la Marató i les donacions de sang fan un treball estadístic per saber qui de l’escola i de la família voldria donar sang i també investiguen sobre els grups sanguinis. Simultàniament també fan recerca sobre els ossos del cos i una de les mares del alumnes, que es fisioterapeuta va a l’aula a explicar diferents informacions sobre el cos humà i alguns exercicis pràctics sobre el moviment. També van  experimentar amb ossos reals d’animals, a partir dels quals van seguir emergint les preguntes i les reflexions que s’anaven manifestant amb dibuixos i escrits. 

En aquest punt del seu procés va ser quan vaig arribar a l’escola per fer una formació sobre treball per projectes. Abans d’anar-hi li vaig demanar a l’Anna que m’enviés el que havien estat treballant. Quan vaig veure el seu mapa conceptual i els diferents eixos que estaven treballant em va venir a la ment un dels artistes que vaig conèixer a la meva estada a Brasil: Walmor Correa. L’artista té un treball sobre superherois amb obra que es diu “Spiderman”. L’artista exposa un treball d’anatomia, analitzant com és el cos de diferents superherois, en aquest cas de l’Spiderman:

Super-heróis (2005). Recuperat de: http://www.walmorcorrea.com.br/obra/2005-super-herois/

La investigació que havia fet l’artista dialogava amb els processos que estaven fent els alumnes de P5. D’aquesta forma, amb l’Anna vam estar parlant de la possibilitat de continuar el projecte a partir de l’obra de Walmor, la qual exposaríem als alumnes. A partir d’aquí es van plantejar tres objectius: utilitzar l’art per transformar els alumnes en un animal, buscar informació sobre aquest animal i representar-ho amb diferents tècniques artístiques. A partir d’aquests objectius primer van decidir quin animal volien ser mitjançant grups de treball. En aqust punt del procès va començar el confinament provocat pel covid-19 i els alumnes van haver de fer la seva transformació a casa. Cadascú va buscar informació sobre el seu animal, incloent informacions que els permetien establir relacions amb els diferents eixos del seu mapa conceptual: lloc/país on viu, les seves característiques físiques, la seva alimentació, els seus hàbits i inclús alguns/es hi van afegir el grup sanguini del seu animal! A partir d’aquesta recerca cada nen/a va fer la seva composició, donant lloc al seu propi superheroi/ïna, com també feia Walmor:

Després de fer les seves creacions van fer l’activitat “Jo penso” amb la seva família, la qual consisteix en observar i reflexionar al voltant d’unes imatges, en aquest cas, diferents imatges sobre els superherois/ïnes dels seus companys/es de classe. L’objectiu era observar les imatges per trobar-hi relacions, semblances, diferències, per comparar-les i expressar oralment aquells aspectes que volien destacar. 

A més a més, també van relacionar-ho amb l’estadística (que ja havien treballat anteriorment), pensant en les diferents dades que podrien recollir observant les imatges. Ho van representar mitjançant diferents gràfics de barres:

Dono les gràcies a l’escola del Bosc de la Pabordia, als/les seus/ves mestres i directores i en aquest cas, a l’Anna i els alumnes de P5A, per haver-me obert la porta de la seva aula i donar-me l’oportunitat de conèixer i participar en els seus processos d’aprenentatge. Un projecte ric, significatiu, dinàmic, basat en la veu dels alumnes, l’experiència, la creativitat, l’art i… el més important, un projecte que ajuda a evidenciar que calen mestres que sàpiguin crear les condicions d’aprenentatge per a què els/les alumnes puguin evidenciar el que són en essència: artistes contemporanis.  

*** 

Aquest text ha estat escrit a partir de les reflexions de l’Anna, els treballs dels seus alumnes i la meva experiència a l’escola.

Traducir la web »